Disclaimer

Copyright © 2008 Van Dam Groep Alle rechten voorbehouden.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Van Dam Groep kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Van Dam Groep behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder toestemming van Van Dam Groep (ook niet via een eigen netwerk).

Het is mogelijk dat Van Dam Groep op deze website een link maakt naar een andere website waarvan Van Dam Groep meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. Dergelijk materiaal is door Van Dam Groep niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Van Dam Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.