Wie we zijn

De Van Dam Groep is een landelijk opererende projectontwikkelaar, Selfstorage exploitant en investeerder, opgericht in 1975. Het familiebedrijf met 15 vaste medewerkers richt zich op uiteenlopende vastgoedprojecten met een hoogwaardige stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit.

De Van Dam Groep koopt en verkoopt, belegt, ontwikkelt, exploiteert en verhuurt divers onroerend goed voor eigen rekening en risico. Voor ons is het cruciaal dat het vastgoed overtuigende potentie heeft om (her)ontwikkeld te worden naar een hoger kwaliteitsniveau met aandacht voor duurzaamheid.

Er wordt niet alleen ontwikkeld in onroerend goed voor de zakelijke markt (zoals: kantoren, horeca, industrieel, bedrijfsvastgoed en logistiek), ook gebouwen voor de particuliere markt worden aangekocht en getransformeerd naar woningen en/of appartementen of nieuw gerealiseerd op bouwkavels. Momenteel ligt de focus vooral op uitbreiding (groei) en exploitatie van de eigen Self Storage gebouwen en de ontwikkeling van hoogwaardige logistieke distributiecentra.

Eurobox Haarlemimg 6610

Onze visie

De Van Dam Groep wil zich de komende jaren vooral concentreren op uitbreiding en exploitatie van de eigen Self Storage gebouwen en de ontwikkeling van hoogwaardige logistieke distributiecentra.

Ons doel is de groei van onze portefeuille. Het is onze ambitie om onafhankelijk te blijven en continuïteit te waarborgen.

Breeam certificaat

Onze missie

In deze snel veranderende wereld willen wij ons verder ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige, uiterst betrouwbare en zeer innovatieve vastgoedontwikkelaar in de breedste zin van het woord. Wij streven hierbij doorlopend naar duurzame oplossingen die ten goede komen aan onze klanten, de mens en het milieu. De Van Dam Groep wil voor nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren aan de kwaliteit van werken en wonen.

Duurzaam en toekomstbestendig Innovatief, vooruitstrevend en hoogwaardig

Samen komen we tot het beste resultaat

De Van Dam Groep is ontstaan uit onze sterke familieband. Als broers en vader met dezelfde passie voor vastgoed hebben wij samen met ons team onze krachten gebundeld. 

Gedrevenheid en het streven naar perfectie is onze dagelijkse drijfveer. Blijven verbeteren en zoeken naar nieuwe uitdagingen houden ons scherp. Vastgoed is immers mensenwerk. 

We vullen elkaar goed aan. Samen realiseren we projecten van aankoop van grondposities en panden tot ontwerp, (ver)bouw, exploitatie, verhuur en verkoop van onze ontwikkelingen.

Aan onze projecten stellen we hoge kwaliteitseisen, alsmede aan onze uitvoerende partners om zo samen tot het beste resultaat te komen.

We hebben een portfolio waar we trots op zijn. Behalve terugkijken, kijken we ook vooruit. 

Selfstorage Vogelvlucht HR

Eurobox Self Storage

Eurobox Self Storage is een vooraanstaande organisatie die zich gespecialiseerd en professioneel bezig houdt met de verhuur van opslagruimten in alle soorten en maten aan particulieren en bedrijven, voor zowel korte als lange termijn. Zij is sinds 1996 verantwoordelijk voor de uitrol van dit internationale concept in Nederland en richt zich hiervoor op het verwerven en het zelf langjarig exploiteren van strategisch gesitueerde bedrijfspanden. Er zijn inmiddels meer dan tien Eurobox vestigingen in Nederland op uitstekend bereikbare en toegankelijke plaatsen, nabij uitvalswegen. Alle vestigingen hebben eenzelfde uitstraling, zijn streng beveiligd, goed verzekerd, geconditioneerd en gefaciliteerd met praktische interne en externe transportmiddelen.

Opslagruimte nodig? www.euroboxselfstorage.nl